De duurzame school

Basisschool De Vroonhoeve gaat voor duurzaam!

Recentelijk is dit tot uitdrukking gekomen door de aanschaf van verschillende afvalbakken. In iedere klas wordt op dezelfde manier afval gescheiden in plastic, gft, oud papier en rest afval. Kinderen leren zich bewust te worden dat het scheiden van afval helpt de wereld mooi en gezond te houden.

Duurzaamheid gaat echter verder dan het scheiden van afval alleen. Momenteel is een werkgroep druk bezig om vorm te geven dit concept. Op deze plaats op de website wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Home

gebouw_vroonhoeve

Wij leveren graag een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandig en positief kritisch denkende mensen. Binnen een veilige, geborgen situatie leren kinderen zich verantwoordelijk te voelen.


Lees meer over onze school in de schoolgids en de bijlage daarvan:

pdf Schoolgids OBS De Vroonhoeve 2018-2019
Bijlage schoolgids 2018-2019


Om direct door te gaan naar onze nieuwsbrieven klik op onderstaande link:

Nieuwsbrieven 2018 – 2019