Waarom onze school?

OBS De Vroonhoeve is een moderne openbare school in de wijk Kerk en Zanen. Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs waarbij de leerling eigenaar is over het eigen leerproces. Hieronder leest u op welke wijze De Vroonhoeve uw kind een mooie schoolloopbaan biedt.
Uitgangspunt voor De Vroonhoeve is dat ieder kind op school in een veilige (leer)omgeving kan leren en groeien en dat het kind binnen die veilige basis ook de ruimte geboden wordt zijn eigen ontwikkeling door te maken. Hierbij vinden wij het belangrijk dat kinderen ook de ruimte krijgen om verantwoordelijkheid voor die eigen ontwikkeling te nemen.

In de schoolloopbaan moet het kind dan ook een goed beeld krijgen van zichzelf op sociaal en cognitief gebied. Het eindprofiel van een leerling ziet er als volgt uit:

Een Vroonhoeve-leerling is een zelfstandige en zelfsturende leerling. Dat betekent dat onze leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren en leven in respectvolle afstemming met de ander vanuit positieve, ambitieuze en individuele verwachtingen door de school.

Dit doet De Vroonhoeve vanuit een duurzame (toekomstgerichte), sociale en ontwikkelingsgerichte visie.

 
 

 

Informatie nieuwe ouders

Onze school is een ontwikkelingsgerichte school voor zowel leerlingen als leerkrachten. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van kinderen. Wij benaderen het onderwijs door te kijken vanuit de leerling. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Deze afspraak kunt u maken met Laurens van Velzen, directeur van de school. 


De school is bereikbaar op het telefoonnummer 0172-478902 of via de mail directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl

Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in groep 5, 6 en 7. In groep 3 is alleen plaats wanneer er sprake is van geen extra ondersteuning.  

 

In de laatste drie lesweken van het schooljaar starten wij geen nieuwe gesprekken meer om kinderen binnen Alphen aan den Rijn te laten overstappen naar onze school. Vanaf september zijn deze gesprekken weer mogelijk.