Nieuwsoverzicht

Ouderportaal Basisonline

Vanaf dit schooljaar verloopt de communicatie vanuit de groepen door het gebruik van de ouderportaal van Basisonline. Basisonline kunt u gebruiken d.m.v. de app basisonline ouderportaal of via ouders.basisonline.nl

In de ouderportaal kunt u nieuwsberichten en foto’s uit de klas verwachten. Het portaal biedt nog meerdere mogelijkheden, het team zal dit jaar gaan bekijken welke er nog meer gebruikt gaan worden. Mochten hier veranderingen in doorgevoerd worden hoort u dit van ons.

Kinderboekenweek

Van 3 oktober t/m 14 oktober is het kinderboekenweek, “Kom erbij” is het thema. Tijdens deze week zullen bij een aantal activiteiten boeken centraal staan. Zo zullen alle winnende van de kinderboekenweek worden aangeschaft. Zullen we met elkaar de week op het schoolplein openen door het lied van kinderen voor kinderen te zingen en maken alle kinderen weer kans op de gouden griffels en penselen.

De boekenweek wordt afgesloten met een boekenmarkt op vrijdag 12 oktober van 14.45 uur tot 16.00 uur. Ouders kunnen vanaf 14.45 uur al aankopen doen, kinderen vanaf 15.15 uur.

We gaan weer beginnen!

Maandag 27 augustus gaan de deuren weer open voor een nieuw schooljaar. Alle leerkrachten hebben de hele week hard gewerkt om alles weer op orde te hebben voordat de kinderen maandag komen. Wij zijn er bijna klaar voor! We kijken ernaar uit om iedereen weer te begroeten volgende week!

Vakantierooster 2018-2019

Het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019 is bekend.

Let op! in de eerste versie stond een foute datum voor de laatste schooldag. In onderstaand document is deze aangepast naar 19 juli.

Klik hier om deze te openen.

Acties voor het groene schoolplein

De afgelopen weken is er op twee verschillende manier geld ingezameld voor het groene schoolplein.

 

Het inzamelen van lege flessen was een groot succes en heeft een bedrag opgeleverd van €450,-

 

Daarnaast hebben twee leerlingen uit groep 8 (Emma en Alysha) Vroonhoeve got talent georganiseerd. Een geweldig initiatief waarbij zij alles zelf hebben geregeld. Tijdens het jaarfeest zijn er kaarten verkocht voor alle talentvolle optredens van groep 6 t/m 8. Het eindbedrag van de kaartverkoop en donaties is €83,80. Complimenten voor de organisatie en ouders bedankt voor de enthousiaste reacties.

Lustrum

Deze week heeft de school het 10-jarig bestaan gevierd. En groots ook! Vrijdag 20 april is deze week geopend met een geweldig optreden van de schooltoneelclub. Zij hebben tijdens drie voorstellingen een moderne versie van Roodkapje laten zien.

Maandag zijn alle groepen op schoolreis geweest naar Drievliet (groep 1 t/m 3) en de Efteling (groep 4 t/m 8). Voor iedereen is dit een onvergetelijke dag geweest.

Van dinsdag t/m donderdag zijn twee heren van het fort van de verbeelding druk geweest om alle kinderen voor te bereiden op een afsluitend schoolconcert. Alle groepen vormden met elkaar een geweldig orkest. Dirigenten Joost en Daan hebben ervoor gezorgd dat het orkest voor het jaarfeest een spetterend optreden heeft kunnen geven.

De lustrumviering is daarna afgesloten met een geslaagd en druk bezocht jaarfeest.

Het is een geweldige week viering van het 10-jarig bestaan geweest. Op naar het volgende lustrum!

Uitslag lestijdenmodel

Veel ouders hebben de enquête over het lestijdenmodel, uitgedeeld tijdens de gesprekken op school, ingevuld. Er is een respons van 88%. Genoeg om de uitslag een weerspiegeling te laten zijn van wat ouders willen. 51% kiest voor het huidige model en 49% van de ouders kiest voor het nieuwe lestijdenmodel. We hadden een grens van 75% gesteld en deze is niet gehaald. Dit betekent dat we het huidige model handhaven.

Grote rekendag 2018

Op woensdag 28 maart doen wij mee met de grote rekendag 2018. Op deze dag staat het onderwijs helemaal in het teken van rekenen. Dit keer niet uit een boek, maar vooral door te doen. Het thema dit jaar is:

De school als pakhuis

Gedurende dag gaan we aan de slag met activiteiten die horen bij een pakhuis. Hierbij moet gedacht worden aan inventariseren, stapelen, verplaatsen en coderen.

Zo gaan de leerlingen onderzoeken wat er in verpakkingen en verhuisdozen past. Er wordt gekeken naar de maten van verpakkingen en ze bedenken waarom deze zijn gekozen. Ze meten en bedenken hoe groot verpakkingen zijn, hoe zwaar het geheel is en welke vorm de verpakking heeft. Daarnaast gaan ze na hoe verpakkingen goed gestapeld kunnen worden en hoe je handig telt hoeveel dozen of containers er in een stapel staan.

Wij hebben er al zin in!

Op weg naar een groen schoolplein

In het kader van de duurzame profilering van de school is er de afgelopen maanden hard gewerkt om een ontwerp voor een groen schoolplein te maken. Samen met Het Vianova is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om dit doel te behalen. Dit heeft geleid tot onderstaand ontwerp.

Er wordt hard gezocht naar hulp om het ontwerp werkelijkheid te laten worden. Bent u goed in het organiseren van een crowdfunding actie, digitaal handig of zijn er andere mogelijkheden om de financiële haalbaarheid van dit plan te stimuleren dan horen wij dat graag.

Daarnaast zal de school nog dit schooljaar sponsoracties organiseren. Ondersteun het, zodat het mogelijk wordt om in 2019 het plan te realiseren.

 

                    

Start schooltoneel

Wauw, wat een hoop aanmeldingen kregen voor het schooltoneel. Na een heuse auditie zijn dan toch echt van start gegaan.

Met een voorstelling in april in ons achterhoofd, is het nu al hard werken tijdensde toneellessen. Met de kinderen, juf Wendy, en de juffen Jouke, Janet en Marjolein is er al gebrainstormd over het verhaal.

Om een indruk te geven van onze lessen, hierbij een paar foto’s. Zoals u ziet, genoeg te lachen!

 

Namens ons allen, Marjolein