Leren Zichtbaar Maken

Het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met het concept Leren Zichtbaar maken. Dit onderwijsconcept van John Hattie heeft een paar belangrijke uitgangspunten.

Kijk naar onderwijs door de ogen van de leerling; Focus op leren.
Wat is het effect van ons lesgeven?
Wat gebeurt er bij het kind?
Welke feedback is nodig om hem/haar verder te brengen?
- John Hattie

We zijn dat jaar op zoek gegaan naar het vertrekpunt van de Vroonhoeve m.b.t. leren zichtbaar maken.

De volgende onderwerpen zijn besproken en vormen samen een 0-meting;
1. De zichtbaar lerende leerling;
2. Ken uw impact;
3. Geïnspireerde en gepassioneerde leerkrachten
4. Effectieve feedback
5. De visible learning school

Hieruit zijn de volgende afspraken voortgekomen:
- Iedere groep werkt met een doelenblad waarop kinderen zichzelf kunnen inschalen; ik kan het (nog) niet, ik kan het een beetje, ik kan het al. Op deze manier kan er gedifferentieerd worden en leren de kinderen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. Nieuwe uitdagingen aangaan is daar een voorbeeld van.
- We spreken dezelfde taal. De kinderen weten wat doelen en succescriteria zijn.
- Voor 1 vakgebied zijn de doelen en succescriteria zichtbaar aanwezig in de klas.
- We zijn aan het denken over bijvoorbeeld een portfolio waarin de ontwikkeling van de leerling zichtbaar is.

Informatie nieuwe ouders

Onze school is een ontwikkelingsgerichte school voor zowel leerlingen als leerkrachten. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van kinderen. Wij benaderen het onderwijs door te kijken vanuit de leerling. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Deze afspraak kunt u maken met Laurens van Velzen, directeur van de school. 


De school is bereikbaar op het telefoonnummer 0172-478902 of via de mail directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl

Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in groep 5, 6 en 7. In groep 3 is alleen plaats wanneer er sprake is van geen extra ondersteuning.  

 

In de laatste drie lesweken van het schooljaar starten wij geen nieuwe gesprekken meer om kinderen binnen Alphen aan den Rijn te laten overstappen naar onze school. Vanaf september zijn deze gesprekken weer mogelijk.