Duurzame school

Sinds het schooljaar 2015-2016 profileert De Vroonhoeve zich als duurzame school. De slogan die
we daarbij gebruiken is: Samen duurzaam, duurzaam samen.

Duurzaamheid op De Vroonhoeve gaat niet alleen over goed zorgen voor het milieu.
Duurzaamheid op De Vroonhoeve gaat ook over:
De toekomst: Toekomstgericht onderwijs waarbij leerlingen kennis maken met beroepen in 2032. Tablets spelen hier schoolbreed een ondersteunende rol in.
Leren: Duurzaam leren zorgt ervoor dat kennis en vaardigheden op de lange termijn onthouden worden. Duurzaam leren gaat ook over leren leren.
Relaties: Duurzaam omgaan met relaties is net zo belangrijk als duurzaam omgaan met de natuur en de aarde. Door het gebruik van de kanjertraining, goed voorbeeldgedrag van de leerkrachten en betrokkenheid van ouders leren we de kinderen op een prettige manier met elkaar om te gaan.
Natuur & aarde: We besteden aandacht aan het klimaat binnen de wereldoriënterende lessen. Samen met het Vianova wordt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid (team, ouders en leerlingen) uitgedragen om goed te zorgen voor het groen-/blauwe schoolplein. 

Energie: De Vroonhoeve streeft naar een energiezuinig label.
Voedsel: Gezond leven heeft veel invloed op goed kunnen leren. Educatie over dit onderwerp zorgt voor bewustwording en voorkomt verspilling. Hiervoor werkt de school regelmatig samen met de voedselbank.

Sinds schooljaar 2021-2022 zijn wij ook een Ecoschool en werken we met onze leerlingen en de ouders hard om nog duurzamer te worden. Via de speciale pagina van het Ecoteam ontdekt u waar zij op dit moment mee bezig zijn. 

Informatie nieuwe ouders

Onze school is een ontwikkelingsgerichte school voor zowel leerlingen als leerkrachten. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van kinderen. Wij benaderen het onderwijs door te kijken vanuit de leerling. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Deze afspraak kunt u maken met Laurens van Velzen, directeur van de school. 


De school is bereikbaar op het telefoonnummer 0172-478902 of via de mail directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl

Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in groep 5, 6 en 7. In groep 3 is alleen plaats wanneer er sprake is van geen extra ondersteuning.  

 

In de laatste drie lesweken van het schooljaar starten wij geen nieuwe gesprekken meer om kinderen binnen Alphen aan den Rijn te laten overstappen naar onze school. Vanaf september zijn deze gesprekken weer mogelijk.