Ouderportaal Basisonline

Vanaf dit schooljaar verloopt de communicatie vanuit de groepen door het gebruik van de ouderportaal van Basisonline. Basisonline kunt u gebruiken d.m.v. de app basisonline ouderportaal of via ouders.basisonline.nl

In de ouderportaal kunt u nieuwsberichten en foto’s uit de klas verwachten. Het portaal biedt nog meerdere mogelijkheden, het team zal dit jaar gaan bekijken welke er nog meer gebruikt gaan worden. Mochten hier veranderingen in doorgevoerd worden hoort u dit van ons.