Uitstroom voortgezet onderwijs

Leerlingen stromen vanuit de basisschool door naar het voortgezet onderwijs. Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen gebruikt De Vroonhoeve de plaatsingswijzer.

De plaatsingswijzer is een middel om Cito-scores te vergelijken met de verschillende niveaus die er zijn in het voortgezet onderwijs. Deze gegevens worden gebruikt om te vergelijken met prestaties in de klas en gedragskenmerken als werkhouding, motivatie en gedrag in de klas.

Om inzichtelijk te maken welke procedure er vanaf groep 6 gevolgd wordt om ouders te informeren is er een ouderversie van de plaatsingswijzer beschikbaar. Deze vindt u hieronder.

 Ouderversie plaatsingswijzer