MR

Aan een school zijn veel ‘partijen’ verbonden, zoals personeel, leerlingen en ouders. Daarnaast is wettelijk vastgelegd dat op elke basisschool een Medezeggenschapsraad (MR) aanwezig is, bestaande uit een aantal ouders en een aantal personeelsleden van de school. De MR op De Vroonhoeve bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten.

De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt alle kinderen en hun ouders tijdens de MR vergaderingen.

De personeelsgeleding vertegenwoordigt al het personeel van de school. De leden van de oudergeleding worden bij de verkiezingen voorafgaand aan de jaarvergadering gekozen. De leden van de personeelsgeleding worden in principe door de schoolleiding aangewezen. De zittingsduur is 3 jaar.

De MR denkt mee over tal van zaken wat betreft leerling voorzieningen, de organisatie en het onderwijs op de school. Bij beslissingen van het bestuur/de schoolleiding heeft de MR soms adviesrecht en soms instemmingsrecht.
De MR vergadert tenminste 6 keer per jaar op school. De MR vergaderingen zijn openbaar. U bent dan ook van harte welkom om een vergadering bij te wonen. De MR van De Vroonhoeve vertegenwoordigt ook de belangen van de Vroonhoeve bij de Gemeenschappelijke MR (GMR) van Morgenwijzer, het overkoepelend bestuur van diverse openbare en katholieke basisscholen. In de GMR worden zaken besproken die de gehele Stichting Morgenwijzer aangaan en die dus ook invloed hebben op onze school. Een personeelslid van school neemt deel aan de vergaderingen van de GMR.

Door medezeggenschap bouwen we samen aan de school! Het is daarom belangrijk dat u als ouders ‘onze ogen en oren’ bent en de MR informeert over zaken die spelen en/of die mogelijk aandacht behoeven. Spreek ons daarom gerust aan of mail ons! Mailen is mogelijk via volgend mailadres: mrvroonhoeve@gmail.com

Oudergeleding 2018-2019:
Jantine Lacourt (voorzitter)
Fleur Ausems
Bart van de Ven

Personeelsgeleding 2018-2019:
Jouke Kruijt
Mariska Govers
Yvonne Bruins

Samenvatting Rapport WMK

Vergaderdata: 

2018-2019
4 september 2018
30 oktober 2018
11 december 2018
29 januari 2019
5 maart 2019
16 april 2019
28 mei 2019
2 juli 2019

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: lerarenkamer

Notulen:

2018-2019
Notulen: 30-10-2018
Notulen: 04-09-2018
2017-2018
Notulen: 03-07-2018
Notulen: 22-05-2018
Notulen: 30-01-2018
Notulen: 31-10-2017
Notulen: 26-09-2017
Notulen: 22-08-2017
2016-2017
Notulen: 27-06-2017
Notulen: 11-04-2017
Notulen: 07-03-2017
Notulen: 24-01-2017
Notulen: 06-12-2016
Notulen: 25-10-2016
Notulen: 26-09-2016
Notulen: 23-08-2016
 Archief
 2015-2016
 Notulen: 28-06-2016
 Notulen: 31-05-2016
 Notulen: 12-04-2016
 Notulen: 08-03-2016
 Notulen: 15-12-2015
Notulen: 27-10-2015
Notulen: 01-09-2015
2014-2015
Notulen: 29-06-2015
Notulen: 26-05-2015
Notulen: 03-03-2015
Notulen: 09-12-2014
Notulen: 28-10-2014
Notulen: 06-09-2014