Internet protocol

Internetprotocol

Het is belangrijk dat het voor alle partijen duidelijk is welke afspraken er gelden bij het gebruik van internet op school.

Dit protocol geldt voor alle leerkrachten, stagiaires en leerlingen die OBS De Vroonhoeve bezoeken

Gedragsafspraken met de kinderen:

 • Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, zonder toestemming van de leerkracht.
 • Vertel het je leerkracht meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat het niet hoort. Als jij je aan de afspraken houdt, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.
 • Op school mag je niet e-mailen of de site Youtube bezoeken, tenzij dit in opdracht van de leerkracht is.
 • Printen mag na overleg met de leerkracht.
 • Sites die de kinderen mogen bezoeken :
  http://www.spele.nl
  http://www.rekenweb.nl
   De Buitendienst Zapp

Gedragsafspraken met leerkrachten/stagiaires:

 • Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden.
 • Sites die wij kinderen willen laten gebruiken worden eerst door de leerkracht bekeken.
 • Er worden geen sites bekeken die niet aan algemene fatsoensnormen voldoen.
 • Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken.
 • De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal immers niet hun schuld.
 • Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.
 • Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het internet terechtkomen.

Contact tussen leerling en leerkracht/stagiair:

Het is tegenwoordig mogelijk om op vele manieren contact te hebben via het internet. Een leerling mag een leerkracht mailen indien het schoolzaken betreft. De te gebruiken e-mailadressen staan op de website.

Sancties in geval van overtredingen van de gedragsafspraken:

 • Leerlingen mogen een of meerdere dag/dagen geen gebruik maken van de computer op school. Dit is afhankelijk van de overtreding.
 • Bij overtreding worden de ouders direct geïnformeerd.
 • Bij stagiaires wordt onmiddellijk contact opgenomen met de opleiding. In overleg met de stagebegeleider worden verdere sancties opgelegd.
 • Bij leerkrachten wordt onmiddellijk contact opgenomen met de directeur-bestuurder. In overleg met hem worden verdere sancties opgelegd.