Activiteiten Commissie en de Deco-commissie

De activiteitencommissie en de Deco-commissie.De activiteitencommissie (AC) op De Vroonhoeve bestaat uit een aantal zeer actieve en betrokken ouders. De AC ondersteunt en organiseert, samen met de teamleden, verschillende activiteiten zoals Sint, Kerst en het jaarfeest. Zij zorgen ook dat ouders betrokken worden bij activiteiten die voor de groepen ondernomen worden. In de hulpouderfolder staat precies beschreven bij welke activiteiten ouderhulp zeer welkom is en waarvoor ouders zich aan het begin van het schooljaar kunnen opgeven. De AC vergadert een aantal keren per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar. Vanuit het team is een leerkracht afgevaardigde in de AC.

Naast de AC hebben we op De Vroonhoeve de Deco-commissie, die wordt gevormd door een aantal ouders, waaronder ook AC-leden en leerkrachten. De deco-commissie houdt zich bezig met het opsieren van de school voor o.a. sint, kerst en het lentefeest. Daarnaast wordt vier keer per jaar de schoolversiering aan het seizoen aangepast. De deco-commissie zorgt er voor dat de school er iedere keer weer fantastisch uitziet. Wilt u in contact komen met de deco-commissie? Mail dan naar decoratie.vroonhoeve@gmail.com 

De activiteitencommissie bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding:

Personeelsgeleding 2016-2017:

  • Franca van Tessel
  • Eva Nekkers